SẢN XUẤT GIA CÔNG TRỤ  CẦU THANG INOX 304. 201, 316 THEO YEU CẦU KHÁCH HÀNG