freshhome-cau-thang-nha pho_09

Loại dây cáp 7×7 là loại không cứng và bền bằng loại cáp 1×19. Chúng được sử dụng ở những nơi bẻ cong được hay có khoảng cách ngắn, cần đến khả năng tự kéo dãn của cáp.

freshhome-cau-thang-nha pho_10

Loại dây cáp 7×19 là loại cáp không cứng bằng loại 7×19. Chúng có thể được sử dụng như loại dây cáp 7×7.

freshhome-cau-thang-nha pho_11

freshhome-cau-thang-nha pho_01

freshhome-cau-thang-nha pho_03

freshhome-cau-thang-nha pho_04

freshhome-cau-thang-nha pho_05

freshhome-cau-thang-nha pho_06

freshhome-cau-thang-nha pho_07freshhome-cau-thang-nha pho_08