Thông số kỷ thuật ống inox trang trí

mm

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.2

1.5

2.0

2.5

9.6

 

 

 

 

 

12.7

 

 

 

 

15.9

 

 

 

19.1

 

 

 

22.2

 

   

25.4

 

 

 

27.2

   

31.8

 

 

   

 

38.1

 

 

   

 

42.7

       

50.8

 

 

 

 

 

60.5

       

63.0

 

 

 

 

 

76.3

 

 

 

 

 

 

89.1

 

 

 

 

 

   

101.6