Thông số kỷ thuật inox ống trang trí

mm

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.2

1.5

2.0

2.5

9.6

 

 

 

 

 

12.7

 

 

 

 

15.9

 

 

 

19.1

 

 

 

22.2

 

   

25.4

 

 

 

27.2

   

31.8

 

 

   

 

38.1

 

 

   

 

42.7

       

50.8

 

 

 

 

 

60.5

       

63.0

 

 

 

 

 

76.3

 

 

 

 

 

 

89.1

 

 

 

 

 

   

101.6